Đặc sản cá khô

175.000 VNĐ350.000 VNĐ
100.000 VNĐ200.000 VNĐ
95.000 VNĐ190.000 VNĐ
220.000 VNĐ
100.000 VNĐ200.000 VNĐ
170.000 VNĐ
140.000 VNĐ280.000 VNĐ

Đặc sản mắm cá

80.000 VNĐ160.000 VNĐ
80.000 VNĐ
230.000 VNĐ
85.000 VNĐ170.000 VNĐ
100.000 VNĐ200.000 VNĐ
80.000 VNĐ
120.000 VNĐ

Ẩm Thực & Trải Nghiệm